Name: Søften-00_01-300x221.jpg.
Name: IMG_2781-1024x768.jpg.
Name: IMG_2805-1024x768.jpeg. Description: El-tavle klar til montering.
Name: IMG_2784-e1545056747220-768x1024.jpeg. Description: Filter sæt.
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten på mitdrikkevand.dk

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.
På vandværket gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.
Vandets kvalitet er under løbende overvågning hos et statsanerkendt laboratorium. Endvidere er vor kommune, embedslægen og vandværket selv med i overvågningen.
Kvaliteten af vandet har også i år været i top.
Vort vand analyseres både ved boringer, på vandværk, ude ved forbrugerne samt ved evt. ekstra prøver.
Name: MD.JPG.
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk


Varedeklaration
Parameter
Lugt
Udseende
Smag
Temperatur
Ilt
Hårdhed
Mangan
Nikkel
Nitrat
Sulfat
Nitrit
Arsen
Bor
Ammonium
Fluorid
Chlorid
Jern
NVOC
pH
Coliforme bakterier
E. Coli
Kimtal 22 grader
Kimtal 37 grader
Ledningsnet
Ingen
Klar
Normal
8,0
11
14
<0,005
1,9
0,59

<0,010
1,4
53
<0,0072
0,39
33
<0,010
1,3
7,6
<1
<1
<1
<1

Afgang vandværk
Ingen
Klar
Normal
8,0
12
16
<0,005

0,57
100
<0,005


0,0065
0,20
42
<0,032
1,8
7,5
<1
<1
<2
<1

Min. krav12
>5 mg/l
intet krav
0,02 mg/l
20 µg/l
50 mg/l
250 mg/l
0,1 mg/l
10 µg/l
1000 µg/l
0,05 mg/l
1,5 mg/l
250 mg/l
0,2/0,1 mg/l
4 mg/l
7,0-8,5
ingen
ingen
200/50 pr. ml.
20/5 pr. ml.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Søften Vandværk I/S
Æbleparken 8, 8382 Hinnerup
Tlf: 51 38 61 05
E-mail: formand@softenvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net