Forsiden Kontakt os
Forsiden
Kontakter
Vedtægter
Regnskab
Vandets hårdhed
Vandets kvalitet
Vandforsyningsregulativ
Information
Flytning
Betaling af vand
Priser
Artikler
Links


Velkommen til Søften Vandværk I/S.

 

Vi er et privatejet almennyttigt vandværk med ca 1.000 forbrugere, der iflg. vandforsyningsplanen for Favrskov Kommune forsyner det gamle Søften Sogn.

 

Vandværket blev startet i 1936 og havde 75 års jubilæum 30/12 2011. Jubilæumsskriftet kan rekvireres i PDF ved formand Kristian L Vig.

 

Søften Vandværk I/S har en vandindvindingstilladelse på 142,000 kbm. I 2013 har vi oppumpet ca. 128.000 kbm fra vore 3 boringer i Lavritsdal.

 

Vores vandkvalitet overvåges af eurofins, der er et uafhængigt analyseinstitut. Alle analyseresultater sendes til Favrskov Kommune, Embedslægeinstitutionens samt Søften Vandværk I/S. Prøvetagningen følger Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1449.

 

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK

 

Der afholdes generalforsamling i Søften Forsamlingshus i slutningen af Marts 2015

Alle interessenter er velkommen.

SGF's venner serverer. Der er smørrebrød og drikkevarer til alle.

 

Regnskabet for 2013-2014 kan ses under "regnskab"

 --------------------------------------------------------------------

Anmelselsesblanket kan findes her under.

 

 

 

 

Anmeldelsesblanket
   
Copyright© Søften Vandværk I/S 2003 :: Design and powered by IdeFA Gruppen